Serveis bàsics d'atenció social

Calaf ofereix diferents serveis destinats a l'atenció social de les persones. Alguns els ofereix directament i altres a través del Consell Comarcal de l'Anoia.

Calaf ofereix diferents serveis destinats a l'atenció social de les persones. Alguns els ofereix directament i altres a través del Consell Comarcal de l'Anoia.

Consisteix en un conjunt d'accions professionals que tenen l'objectiu d'atendre les necessitats socials bàsiques de les persones, famílies i grups sempre en un marc de respecte per la dignitat de les persones. Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

Les funcions principals dels equips tècnics que ofereixen aquest servei són les següents:

  • Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, prevenció i tractament social i educatiu.
  • Fer propostes d'atenció a les persones i d'interès per a la comunitat, dissenyar programes d'actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.
  • Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió dels tràmits.

Calaf disposa de tres treballadores socials que informen i assessoren la ciutadania de Calaf de tots els serveis i recursos de què poden disposar, ja siguin els que ofereix pròpiament l'Ajuntament o els d'altres administracions. Els seus horaris d'atenció són:

  • Treballadora social: dilluns, dimecres i divendres de 9 h a 14 h (per ser atesos/es cal sol·licitar cita prèvia)
  • Treballadora social especialitzada en gent gran: dimarts i dijous de 09 h a 14 h (per ser atesos/es cal sol·licitar cita prèvia)
  • Educadora social: divendres de 09 h a 14 h (per ser atesos/es cal sol·licitar cita prèvia)
Notícies
S’obre una nova convocatòria per a demanar una beca esportiva o cultural

S’obre una nova convocatòria per a demanar una beca esportiva o cultural

Estan destinades a infants d’entre 3 a 17 anys amb  necessitats econòmiques i/o socials que estiguin empadronats al municipi i realitzin una activitat en una entitat constituïda legalment a Calaf 

Fins al 20 de juny es poden sol·licitar beques per a llibres i material escolar pel curs 2022-23

Fins al 20 de juny es poden sol·licitar beques per a llibres i material escolar pel curs 2022-23

Els ajuts estan destinats a alumnes empadronats a Calaf que pertanyin a famílies amb una situació socioeconòmica desafavorida i que cursin educació infantil, primària o secundària obligatòria al municipi. La presentació de la sol·licitud s'haurà de fer preferentment per instància general a través de la seu electrònica o de manera presencial a l'Ajuntament de Calaf, aportant tota la documentació acreditativa