Normativa

Accés als plans municipals, ordenances, reglaments i altra informació de l'Ajuntament. També podeu consultar les resolucions judicials

 

Ordenances Fiscals i Preus Públics

Les ordenances fiscals són el conjunt de normes que regulen les taxes i impostos municipals vigents. 

Plans Municipals

Els plans municipals vigents són les que tot seguit es detallen. 

Reglaments i protocols

Reglaments de funcionament de diversos òrgans i serveis municipals.  

Planejament urbanístic 

El planejament urbanistic és la planificació de l'ús del sol que abasta aspectes de la construcció i de les activitats socials del municipi.

Normativa urbanística

Normativa referent a termes urbanístics

Plans i Programes Medi Ambientals

Els plans i programes Media Ambientals municipals vigents són les que tot seguit es detallen. 

Resolucions Judicials

Sentències, resolucions administratives i judicials, dictades per organismes en què la institució n'és part o que afecten a persones que exerceixen funcions públiques en la institució. També les resolucions judicials definitives sobre compliment d'obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, anonimitzades.

Darrera actualització: 15.02.2024 | 12:08
Darrera actualització: 15.02.2024 | 12:08