Aigües de Calaf - Tràmits en línia

Aigües de Calaf permet dur a terme els seus principals tràmits en línia. A continuació, es detallen els tràmits disponibles i la documentació que cal emplenar i/o adjuntar. 

La documentació es pot fer arribar mitjançant el correu calaf.aigues@calaf.cat

Alta de nou contracte

-DNI o CIF

-Formulari Autorització de domiciliació bancària

-L'escriptura de propietat o contracte de lloguer

-La cèdula d'habitabilitat (en el cas d'alta domèstica)

-Llicència d’activitat en cas d’empresa

-En el cas que el tràmit es faci en nom d'algú altre, cap aportar també l'autorització de representació Autorització tràmit i representació domiciliació

-Formulari Nou comptador residencial

Alta del servei de subministrament per obres

-DNI o CIF

-Formulari Autorització de domiciliació bancària

-Número d'expedient de la llicència d’obres o dades del sol·licitant de la llicència 

-Plànols d’ubicació, situació de comptador i clavegueram

-Full de càlcul de declaració de punts d’aigua completat:

Habitatge Nou comptador residencial

-En el cas que el tràmit es faci en nom d’algú altre, cap aportar també l’autorització de representació Autorització tràmit i representació domiciliació

Comprovarem la disponibilitat de xarxa en el domicili i t’enviarem un pressupost detallat en uns dies segons l’ordenança ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 relativa a Taxa pel subministrament d’aigua.

Baixa d'un contracte  

-DNI o CIF

-Una lectura del comptador recent (fotografia)

En el cas que el tràmit es faci en nom d’algú altre, cap aportar també l’autorització de representació Autorització tràmit i representació domiciliació

Per poder finalitzar la baixa, la persona abonada haurà de pagar la liquidació resultant de la lectura aportada, així com, si és el cas, els rebuts de consum pendents.

Canvi de titular d'un contracte

-DNI o CIF

-Formulari Autorització de domiciliació bancària

-Escriptura de propietat o contracte de lloguer

-La cèdula d'habitabilitat

-Formulari de canvi de nom

-Una lectura del comptador recent 

-En el cas que el tràmit es faci en nom d’algú altre, cap aportar també l´autorització de representació Autorització tràmit i representació domiciliació 

Nota: Per realitzar un canvi de nom en el contracte associat no pot disposar de factures pendents impagades.

El cost del tràmit és de 12,02€ per la constitució de la Fiança.

Aportar lectura

-Foto del comptador en números, no escrita en lletres)

-Número del contracte d’aigua o bé el número de comptador

-Adreça del servei

La documentació caldrà facilitar-la:

-Enviant un correu a l’adreça de correu electrònic calaf.aigues@calaf.cat

-Per WhattsApp al 662 926 154

Canvi de número de compte domiciliat

-Autorització de domiciliació bancària 

-En el cas que el tràmit es faci en nom d’algú altre, cap aportar també l'autorització de representació Autorització tràmit i representació domiciliació 

El canvi serà efectiu a partir del proper període de facturació.

Per a qualsevol altre tràmit o consulta, podeu enviar un correu electrònic a calaf.aigues@calaf.cat o be un WhattsApp al número 662 926 154.

Aigües de Calaf

pl. Gran 2 - 8280 Calaf - Barcelona
Nom de contacte: María Jesús Muñoz
Telèfon: 662 926 154
Telèfon: 669 050 665 (avaries)
Adreça electrònica: calaf.aigues@calaf.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 09.00 h. a 14.00 h.
Darrera actualització: 12.02.2024 | 13:05