L’oposició desestima en el Ple l’acord de l’equip de govern amb Aigües de Manresa per liquidar el deute

Dimarts, 10 de juliol de 2018 a les 00:00
En aquest Ple, també es va aprovar una modificació de crèdit per a realitzar campanyes mediambientals; es va desestimar una modificació per augmentar el sou un 1,75% als treballadors de l'Ajuntament i per regularitzar la situació laboral de dos tècnics; i es va aprovar la compatibilitat de l'alcalde per fer de professor associat a la UAB. 

El primer punt de l'ordre del dia del Ple de dilluns 9 de juliol era l'aprovació del conveni amb Aigües de Manresa que havia signat l'equip de govern per refinançar el deute de l'aigua d'uns 534.000 euros actualment. L'acord preveia que fos l'Ajuntament qui, a través del pressupost, afrontés el pagament i així, els calafins no l'haurien de continuar assumint a través de la seva factura. A més, el conveni preveia una rebaixa global del 16,70% de la tarifa, que pels abonats seria directament del 13,83 per cent, ja que es destinarien 10.000 euros de la rebaixa a incrementar la partida d'inversions anuals en el clavegueram.

Joan Caballol va explicar que el fet més determinant per posar en dubte el conveni, era que l'Ajuntament avançava 100.000 euros de deute ara i que abans del 31 de març del 2019 havia de liquidar els 400.000 restants. Això, segons CiU, pot suposar un "risc per l'Ajuntament" i un problema per a un futur equip de govern després de les eleccions municipals, ja que són uns diners que considera que no es tenen.

Neus Aparicio i Josep Casulleras del GiC-VV van recordar que "la gent de Calaf no té cap deute d'aigua" i que per això, mai aprovaran una modificació de crèdit que suposi acceptar aquest deute. A més, van insistir en què cal saber "on han anat a parar els diners" i "portar el tema on calgui". Finalment, es van mostrar molestos perquè l'equip de govern ja portava un document firmat.

Montse Mases, regidora d'Economia i Hisenda, va lamentar que de no aprovar-se el conveni, continuarà sent la població qui a través del cànon de l'aigua seguirà pagant el deute. A més, va defensar que en aquesta ocasió portaven ja el document signat, perquè en un darrer Ple l'oposició els havia acusat de “mentiders” per no portar cap prova de l'acord.

Jordi Badia, alcalde de Calaf, va tancar el debat argumentant que tal com els acusa l'oposició, és veritat que Junts per Calaf té una “obsessió” amb el tema de l'aigua perquè el que volen és resoldre una situació que ara per ara els sembla una “immoralitat”. 

L'acord no es va acabar aprovant per 5 vots a favor per part de Junts per Calaf, 3 en contra per part de GiC-VV i 3 abstencions per part de CiU, ja que en aquest cas, és necessitava majoria.

Modificacions de crèdit

Els punts 4 i 5 del Ple eren dues modificacions de crèdit. Una corresponia a una subvenció de la Diputació del Programa Complementari per la Reforma i Millora d'Equipaments Locals que es destinarà a fer una campanya d'educació ambiental sobre reciclatge i prevenció de residus per un import de 3.000 euros. Aquesta és va aprovar amb 3 abstencions de CiU, 3 en contra del GiC-VV i 6 a favor de Junts per Calaf. 

L'altra modificació de pressupost de per un import total de 105.734,04 euros, corresponia a poder dotar de més partida el capítol 1 del pressupost en relació a tres conceptes: l'increment salarial de l'1,75% als treballadors en termes d'homogeneïtat amb acord als pressupostos generals de l'Estat aprovats el 3 de juliol del 2018;  la regularització de l'arquitecte com a personal propi i l'ampliació de les hores del tècnic de turisme com a tècnic d'esports, ja que l'anterior va cessar de les seves funcions. 

Joan Caballol, va explicar que CiU hi votaria en contra ja que tot i estar a favor de l'augment de l'IPC dels treballadors, no compartien les altres dues modificacions de la partida i va demanar que en un futur Ple es presentessin per separat i així no els hi fessin "colar bou per bèstia grossa."

Per la seva part, el GiC-VV també van votar-hi en contra perquè la seva posició és no aprovar cap tema via modificació de crèdit i van insistir en el fet què el que cal és aprovar el pressupost o sotmetre's a una moció de confiança. 

Montse Mases, va recordar a CiU que si al juliol havien aprovat la regularització de la situació de l'arquitecte municipal, era incomprensible que ara no aprovessin la modificació del pressupost per pagar-li el sou i que, precisament, el que s'intentava era regularitzar la situació d'una persona que feia molts anys que s'hauria d'haver fet. A més, va defensar que l'opció d'ampliar al tècnic de turisme permetia reduir la despesa de personal i que no s'estava incrementant la partida de personal sinó regularitzant situacions i modificant partides del capítol 2 al capítol 1, tal com ja s'havia fet l'any passat. 

Compatibilitat de l'alcalde com a docent de la UAB

Finalment, l'últim punt  de la part resolutiva del Ple va ser l'autorització de compatibilitat de l'alcalde per exercir de professor associat a la Universitat Autònom de Barcelona el curs acadèmic 2018-2019 que es va acceptar per 5 vots a favor de Junts per Calaf i 6 abstencions de CiU i GiC-VV.

CiU es va abstenir però va recordar que l'alcalde té dedicació exclusiva a l'ajuntament. Per la seva part, el GiC-VV també es va abstenir però va suggerir a l'alcalde que reduís el percentatge corresponent – un 15% - de la dedicació exclusiva que té a l'Ajuntament i per tant, del sou corresponent. L'alcalde va defensar que la dedicació exclusiva d'un ajuntament permet la possibilitat d'exercir una feina com a professor associat que ja està pensada perquè la puguin fer persones que treballen amb plena dedicació.

Com a novetat, es va gravar i difondre el Ple per "streaming" i els calafins i calafines el van poder seguir en directe pel canal de youtube.

Darrera actualització: 21.09.2023 | 12:39