L'Ajuntament recorda al veïnat la necessitat de condicionar les parcel·les buides i jardins

Dilluns, 15 de maig de 2023 a les 00:00

Des de l'Àrea de Medi Ambient s'ha publicat un Ban on s'informa a tots els ciutadans de la necessitat de realitzar un condicionament periòdic - no només a l'estiu -  de les parcel·les i jardins i alerta que el seu incompliment podrà ser objecte de sancions 

Dins el nucli urbà de Calaf existeixen un gran nombre de parcel·les i jardins amb excés de vegetació i, en alguns casos, en un lamentable estat d'abandonament i brutícia. Aquesta situació pot donar lloc a la proliferació d'animals no desitjats, males olors i constituir un focus d'incendi, a banda de les molèsties que això genera als veïns - residents habituals o no - de les altres parcel·les. 

D'acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya, (text refós de la Llei d'urbanisme. Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost; articles 214d, 215d i 219.1a) els propietaris de les finques estan obligades a mantenir-les sempre, i especialment en la temporada d'alt risc d'incendi, en les condicions de seguretat, salubritat, decòrum i ornat públics adients i retirar la mala herba i les escombraries, si és que n'hi ha, i dipositar-les en un abocador autoritzat.

Per tot això, l'Ajuntament de Calaf ha publicat un Ban informatiu on recorda a tots els ciutadans afectats la necessitat del condicionament periòdic - no només als mesos d'estiu - de les parcel·les i jardins i informa que el seu incompliment serà objecte de sancions  urbanístiques. En aquest sentit, s'anuncia que tots aquells ciutadans que no facin voluntàriament la neteja de la seva parcel·la i hagin de ser requerits per l'Ajuntament, podran ser sancionats amb multes de fins a 3.000 euros. Finalment, es detalla que en els casos que l'Ajuntament consideri que l'estat d'una parcel·la suposa risc per a les persones o els béns, podrà executar els treballs subsidiàriament a càrrec de l'interessat.

Darrera actualització: 05.10.2023 | 10:53