L’Ajuntament imposa les primeres sancions de la recollida porta a porta

Divendres, 20 d'agost de 2021 a les 00:00
Dues persones han estat sancionades amb multes de 300€ per abandonament de residus a la via pública.

L'Ajuntament de Calaf ha imposat les primeres sancions de la recollida porta a porta a dues persones que havien abandonat escombraries a la via pública. A més, aquests residus es trobaven sense separar per fraccions. D'acord amb les dades d'ús del porta a porta, es va poder comprovar que en els dos casos no havien utilitzat mai els cubells del porta a porta. Les sancions imposades en cada cas han estat de 300€, ja que s'ha considerat que hi havia agreujants.

Amb l'arribada del període de vacances, s'ha detectat un increment en l'abandonament de bosses d'escombraries a la via pública. Fins a la posada en funcionament de l'Àrea d'Aportació Puntual, a la qual s'hi accedirà amb una targeta, s'han habilitat uns contenidors a l'entrada de la deixalleria municipal per a situacions puntuals, com llençar la brossa abans de marxar de vacances.

L'abandonament de residus a la via pública és un acte incívic que afecta la salubritat del municipi i genera un impacte negatiu en el medi ambient.

L'Ordenança de Residus

A causa del canvi de model de recollida, l'Ajuntament va aprovar l'Ordenança del servei municipal de recollida de residus. A l'article 51, es consideren infraccions lleus (entre altres): no separar els residus en origen i no lliurar-los selectivament, deixar d'utilitzar els serveis públics municipals de recollida i abandonar qualsevol tipus de residu amb un volum inferior al metre cúbic a l'espai públic o privat.

Així mateix, a l'article 55 de la mateixa ordenança, s'estableix que les infraccions lleus poden ser sancionades amb multes de 100 a 300 €, en funció de la gravetat de la infracció, el benefici obtingut, el perjudici causat, la intencionalitat i la reiteració.

 

Darrera actualització: 21.09.2023 | 13:03

Imatges