L'Ajuntament de Calaf publica la licitació per a la construcció i explotació d'un tanatori

Dimecres, 22 de maig de 2019 a les 00:00
Les ofertes es podran entregar fins al divendres 21 de juny a les 14h. La concessió tindrà una durada de 25 anys i autoritza al seu titular a utilitzar el terreny, construir, gestionar i explotar una construcció destinada a tanatori per a prestar serveis funeraris de domini públic.

L'Ajuntament de Calaf ha tret a licitació la construcció i l'explotació d'un edifici destinat a tanatori. El pressupost de la licitació és de 97.291,25 € sense IVA i la durada del contracte és de 25 anys. 

El cànon que s'estableix a les clàusules és fix durant tota la concessió i es determina en un import anual de tres mil vuit-cents noranta-u euros amb seixanta-cinc cèntims (3.891,65 €), l'IVA no inclòs, que representa un import total per total la concessió de noranta-set mil dos-cents noranta-u euros amb vint-i-cinc cèntims, IVA no inclòs.  

Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes través del registre electrònic del portal de contractació pública de la Generalitat  fins al divendres 21 de juny a les 14 h. 

Els plecs de clàusules administratives i tècniques es poden consultar en aquest enllaç del perfil del contractant de la Seu Electrònica de l'Ajuntament. 

Darrera actualització: 21.09.2023 | 12:41

Imatges