La recollida selectiva a Calaf se situa en un 76% i segueix per sobre dels objectius mínims fixats per la UE

Dilluns, 25 de març de 2024 a les 00:00

Durant els dos primers mesos de l’any, però, el rebuig generat ha augmentat un 6% en relació al 2021 i, per contrarestar-ho, l’Ajuntament endegarà un seguit de campanyes de conscienciació

El volum de recollida selectiva assolit a Calaf durant els mesos de gener i febrer de 2024 s’ha situat en un 76% del total dels residus generats, xifra setze punts percentuals per sobre dels mínims fixats per la Unió Europea de cara al 2030 i que arrengleren plenament el municipi dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) inclosos a l’Agenda 2030. Amb tot, des de la posada en marxa del sistema porta a porta a finals de maig de 2021, s’ha detectat un increment d’un 6% de la recollida de rebuig, motiu pel qual des de l’Ajuntament la vila s’ha acordat desplegar al llarg de l’any un seguit de campanyes de sensibilització i conscienciació per revertir la tendència i seguir avançant en la reutilització i reciclatge dels residus municipals.

Quant a la resta de fraccions, les xifres percentuals es mostren força estables, destacant l’augment progressiu del paper i cartró, situat actualment en un 15%, uns cinc punts per sobre del recollit el 2023 i un punt superior a 2022 i 2021.

L’increment gradual de la recollida selectiva permet millorar el volum de reciclatge, l’acceleració del camí cap a la sostenibilitat, promoure l’economia circular i, en finalment, protegir el medi ambient. De fet, es calcula que, en termes d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, el 24% del rebuig generat a Calaf durant aquests dos primers mesos suposa, actualment, un total de 24,54 tones de CO2 expulsades a l’atmosfera. Per tal de neutralitzar-les, caldria plantar tres exemplars de pi blanc i esperar que tinguessin entre 30 i 40 anys d’edat.

Econòmicament, a més, els residus de rebuig originats durant gener i febrer suposen un cost de 6.158,37€ a càrrec de la seva gestió a l’abocador d’Hostalets de Pierola.

Darrera actualització: 26.03.2024 | 10:06