Els establiments 'petits' podran obrir els diumenges i festius

Divendres, 23 de febrer de 2018 a les 00:00
Segons han comunicat oficialment des de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona i des de la Generalitat, mentre no es resolgui el recurs d'inconstitucionalitat presentat al Tribunal Suprem, els establiments de venda reduïda que disposin d'una superfície útil per a l'exposició i venda al públic inferior a 300 m quadrats tindran llibertat horària per obrir. Estaran exclosos els que no tinguin consideració de petita i mitjana empresa.

Després de diferents interpretacions per part de juristes i administracions davant el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel President del Govern davant el Constitucionalitat contra diferents articles de la Llei de Catalunya de comerç, finalment la Generalitat de Catalunya i l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona ha comunicat als Ajuntaments una interpretació definitiva.

 

Pel que es refereix a la llei d'horaris i la possibilitat d'obrir en diumenges i festius, la interpretació diu:

 

Des de l' Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona i des de la Generalitat de Catalunya s'han interpretat definitivament els efectes del recurs d'inconstitucionalitat núm. 5332-2017, promogut pel President del Govern davant el Tribunal Constitucional, el qual el va admetre a tràmit, contra els articles 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1 j) i k), 37.2, 38.5 i 6, 69, 72.1 b), i disposició transitòria primera de la Llei de Catalunya 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

En aquesta resolució es fa constar que el president del Govern va invocar l'art. 161.2 de la Constitució, fet que produeix la suspensió de la vigència i l'aplicació dels preceptes impugnats des de la data d'interposició del recurs –3 de novembre de 2017–, per a les parts del procés, i des de la publicació del corresponent edicte en el Boletín Oficial del Estado per als tercers.

Vista la suspensió dels articles mencionats la interpretació efectuada ens remet a la normativa bàsica Estatal, Llei 1/2004, de 21 de desembre d'Horaris comercials, modificada pel RD 20/2012, de 13 de juliol de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, on l'article 5.2 regula:

També tindran plena llibertat per determinar els dies i hores en què romandran oberts al públic en tot el territori nacional els establiments de venda de reduïda dimensió diferents dels anteriors, que disposin d'una superfície útil per a l'exposició i venda al públic inferior a 300 metres quadrats, exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguin la consideració de petita i mitja empresa segons la legislació vigent.”

A la vista de tot això i mentre no es resolgui el recurs núm. 5332-2017 pel Tribunal Constitucional, podran obrir els establiments que determina l'art. 5.2 de la Llei 1/2004, de 21 de desembre d'Horaris comercials, atorgant llibertat horària.

Darrera actualització: 21.09.2023 | 12:39