Com gestionar els residus domèstics en cas de quarantena o positiu per coronavirus

Dilluns, 23 de març de 2020 a les 00:00
En cas de quarentena o positiu de coronavirus la instrucció del Govern espanyol prohibeix llençar als contenidors de recollida selectiva (orgànica, envasos, paper i cartró, vidre o tèxtil) els residus emesos per la persona, ja que aquests hauran d'anar al contenidor de la gracció resta. En el cas de llars sense positius ni quarentena, la separació s'ha de realitzar amb normalitat 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Govern espanyol ha emès una instrucció sobre la gestió dels residus domèstics en cas d'estar en quarantena per coronavirus (Covid-19) o d'haver donat positiu a les proves de detecció del virus.

Segons les recomanacions del Ministerio de Sanidad, els residus del pacient, inclòs el material d'un sòl ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) i posar-los dins d'un cubell d'escombraries situat a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense realitzar cap tipus de separació per al seu reciclatge.

La bossa 1 s'ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona bossa d'escombraries (bossa 2), que s'ha de deixar al costat de la sortida de l'habitació. En aquesta bossa 2 també s'hi han de dipositar els guants i la mascareta que hagi utilitzat la persona cuidadora i cal tancar-la adequadament abans de sortir de l'habitació.

La bossa 2 s'ha de dipositar amb la resta de residus domèstics de la fracció resta en una altra bossa d'escombraries (bossa 3). Aquesta bossa 3 també s'ha de tancar adequadament. Immediatament després, cal realitzar una completa higiene de mans amb aigua i sabó, fregant-se-les almenys durant 40-60 segons. La bossa 3 s'ha de dipositar exclusivament al contenidor de la fracció resta (gris).

Està totalment prohibit llençar-la als contenidors de recollida selectiva (orgànica, envasos, paper i cartró, vidre o tèxtil) o abandonar-la fora del contenidor de la fracció resta.

Gestió dels residus en aquelles llars sense positius o quarantena

En el cas de les llars sense positius ni en quarantena, la separació dels residus s'ha de realitzar amb normalitat.

Com a recomnació però, amb l'objectiu de reduir al màxim la fracció resta que arriba a les plantes de tractament, convé recordar la importància d'optimitzar la recollida selectiva de les diferents fraccions i dipositar als diferents contenidors únicament els residus corresponents a cadascun d'ells.

ACLARIMENT: Els guants de làtex o nitrili utilitzats per fer la compra o d'altres usos NO són envasos i, per tant, no s'han de llençar al contenidor groc, corresponent a la fracció d'envasos lleugers.

Darrera actualització: 21.09.2023 | 12:55