Calaf continua en fase d'excepcionalitat per sequera

Dimecres, 15 de maig de 2024 a les 00:00

Calaf continua essent un dels municipis afectats per la declaració d'excepcionalitat per sequera a causa de la reducció dels recursos hídrics disponibles. Aquesta situació comporta seguir adoptant mesures d'estalvi per part del consistori i de tota la població.

L'Agència Catalana de l'Aigua manté el decret de situació d'excepcionalitat per sequera a Calaf, a causa de les baixes reserves de recursos hídrics disponibles.

VEURE VISOR DE LA SEQUERA A CATALUNYA

L'estat d'excepcionalitat comporta restriccions en els usos de l'aigua en els municipis afectats, tan per part de l'Ajuntament, com des de les llars dels vilatans.

VEURE PÒSTER D'EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA

Davant la situació, l'Ajuntament ha adoptat un seguit de mesures en els seus propis serveis:

 • S'aturen tots els regs per aspersió (gespes, etc). Només es permetrà en superfícies destinades a pràctica federada d'esport en un 50% (com el cas del Camp de Futbol)
 • Es tanquen les fonts municipals per evitar el malbaratament d'aigua
 • Es reduiran al mínim els regs amb sistema gota a gota o amb regadora
 • La neteja viària i del clavegueram es durà a terme exclusivament amb aigua regenerada
 • Es farà un control estricte del consum a tots els equipaments municipals i a totes les activitats de reg
 • No es faran noves plantacions o replantacions d'arbres i plantes. (Les ja iniciades s'acabaran, si és necessari, amb reg de suport mínim).

L'Agència Catalana de l'Aigua també ha establert les següents restriccions específiques per a les llars (que afecten principalment les cases unifamiliars) i les empreses:

Consum d'aigua

 • S'estableix una reducció de la dotació d'aigua mitjana de 230 litres per habitant i dia

Reg i jardins 

 • El reg de gespa està prohibit en tots els casos.
 • Només es permet el reg de supervivència d'arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s'ha de fer amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
 • Està permès el reg amb aigües de pluja recollides en teulades o aigua de pou.

Neteja de vehicles i espais

 • La neteja de vehicles particulars està prohibida. També es permet la neteja d'aparadors i finestres amb esponja i galleda. 
 • Està permesa la neteja de vehicles en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
 • Es permet la neteja només amb la mínima utilització d'aigua possible, de vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), d'ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus.
 • En les obres, es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire

Piscines 

 • L'ompliment de piscines està prohibit en tots els casos, excepte la reomplerta parcial d'aquelles que ja es troben plenes i tenen sistema de recirculació en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

Granges i ús agrícola i industrial 

 • Ús limitat només per l'abeurament i neteja dels animals i recinte, però només en els casos que no es disposi d'una font alternativa o exlcusiva i amb la mínima utilització d'aigua possible.
 • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
 • Reducció del 15% dels consums d'aigua dels usuaris industrials.

L'Ajuntament demana la corresponsabilitat de la ciutadania per contribuir a minimitzar el consum global d'aigua durant aquesta situació excepcional de sequera.

Podeu consultar tota la informació relacionada amb la sequera a Catalunya a sequera.gencat.cat

Darrera actualització: 15.05.2024 | 09:30