Avantatges per als ciutadans

 • Disposar d'una unitat administrativa coherent amb la identitat geogràfica i humana del territori
  • Coherència amb els orígens històrics:
   • Lloc de naixement del concepte “Segarra” en època romana
   • Formant part de “La Segarra” durant més de 1.500 anys
   • Salvaguarda de la pròpia identitat (actualment diluïda dins una comarca amb realitats molt diverses)
   • ...
  • Millor comprensió de la problemàtica del territori:  
   • Economia rural a bona part del territori
   • Envelliment de la població i despoblament dels petits nuclis
   • Forta emigració juvenil per falta de llocs de treball qualificats
   • ...  
  • Defensar uns interessos comuns específics:  
   • Molt diferents dels de la Conca d'Odena (Igualada i el seu entorn)
   • Molt diferents dels de la de la Baixa Anoia (Piera i municipis propers)
   • Molt diferents dels de la comarca de la Segarra (Cervera i rodalies)
   • ...

 • Facilitar l'actuació conjunta de municipis que comparteixen una mateixa realitat: (Unes característiques comunes, les mateixes necessitats i una problemàtica coincident)
  •  Prendre les grans decisions des del propi territori:
   • Quines infraestructures ens calen?
   • On situar els polígons industrials?
   • Qui defensa els interessos del nostre territori?
   • ... 
  • Aplicar estratègies de desenvolupament conjunt:  
   • Confecció d'un Pla d'Ordenació Territorial
   • Elaboració d'un Pla Estratègic de Dinamització Econòmica
   • Mancomunar els serveis per respondre a les necessitats de tot el territori
   • ...
  • Millor disseny de les solucions:
   • Projectes de dinamització específics per a l'entorn rural
   • Aprofitament dels avantatges de la posició estratègica en el centre de Catalunya
   • Estimulació del teixit empresarial local
   • ...

 • Disposar d'una administració més propera als ciutadans
 • Disposar d'un òrgan de gestió conjunta:
  • Creació del Consell Comarcal de l'Alta Segarra
  • pressupostària per al funcionament comarcal
  • Creació de llocs de treball de qualitat per posar en funcionament l'administració comarcal
  • ...
 • Nous serveis administratius adaptats a les necessitats del territori:
  • Oficina comarcal del DARP
  • Oficina del Servei Català d'Ocupació
  • Comissaria dels Mossos d'Esquadra
  • Oficina d'Atenció al Consumidor
  • Oficina de tramitació dels expedients d'activitats
  • Jutjat comarcal
  • ...
 • Major proximitat als problemes dels ciutadans
 • Millor comprensió de la realitat dels administrats
 • Fer bona part de les gestions sense sortir de l'Alta Segarra
 • Agilització dels tràmits amb l'administració: 
 • més propers
 • més ràpids
 • més fàcils
...

 Disposar dels equipaments propis d'una comarca:
 • Millors infraestructures bàsiques:
 • Millora de la xarxa de camins entre els diferents nuclis de població
 • Interconnexió de les xarxes d'abastament d'aigua per a pal·liar els problemes de la sequera
 • Millor gestió dels residus
 • ...
Millors equipaments esportius:
 • Piscina climatitzada
 • Millores al poliesportiu
 • Xarxa de camins i rutes senyalitzats per activitats esportives a l'aire lliure
 • ...
Millors equipaments culturals
 • Teatre o auditori Comarcal
 • Biblioteca Comarcal
 • Museu Comarcal
 • ...

Gaudir de millors serveis per als ciutadans:
 • Millors serveis sanitaris:
 • Millora de l'equipament del Centre d'Atenció Primària
 • Possibilitat de creació d'un Hospital Comarcal
 • Servei d'ambulància per a urgències les 24 hores
 • ...
Millora dels serveis a les persones:
 • Residència per a la tercera edat
 • Servei d'atenció domiciliària
 • Mitjans de comunicació propis (centre de producció de Televisió Digital Terrestre)
 • ... 
Millor protecció del territori:
 • Millora de l'equipament del servei de bombers
 • Millor coordinació de les ADF locals
 • Organisme de coordinació de Protecció Civil
 • ...
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19/05/2017 12:00